| Print side |

Forside | Idrætten | Børn | Elite | Klubber | Aktiviteter | Resultater | Kontakt | Udgivelser | Film

Foto

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Opdateret d. 28-06-2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen

Den 11. juli 2018 kl. 19.00 – 20.00

på Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg

 

Hermed indkaldes til årlig generalforsamling.

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning v/ Anette

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ Hans

 

4. Fastlæggelse af kontingent.

 

5. Indkomne forslag.

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

  • § 2 --- ” Støtte tildeles efter ansøgning”. 
  • Der tilføjes: Behandlingstid op til 2 måneder.  
  • § 6 --- ” Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og max. 5 medlemmer ”.  
  • Der tilføjes: Der kan derudover vælges 2 suppleanter.                         
  • § 8 stk. 6: --- Der tilføjes: Valg af op til 2 suppleanter for 1 år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  • På valg er Anette – modtager genvalg
  • Der er herudover en ledig bestyrelsespost.
  • Såfremt vedtægtsændring vedrørende suppleanter foretages - valg af disse.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

8. Eventuelt


Seneste Nyheder

Inviation til Visionsseminar
Taksigelse fra Søren og Jonna Wrang
Invitation til åben træningssamling i Odense
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for RaceRunning i Danmark
Nekrolog for Pernille Wrang
 

Genveje

RR Camp logo 2019 web

Støtteforeningen for RaceRunning Danmark

RaceRunning Facebook International

CPISRA

RaceRunning in English

Sponsorer

Via Biler Logo

RaceRunning Danmark - msi@dhif.dk -Betty Nansens Allé 57, 2. tv., 2000 Frederiksberg - 4084 2457
  |  Har du nyheder til hjemmesiden, skriv til webmasteren - msi@parasport.dk  |  
Page in english